SIOM OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 264 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Fabrication of "petal effect" surfaces by femtosecond laser-induced forward transfer 期刊论文
Chem. Phys. Lett., 2017, 卷号: 667, 页码: 20
Authors:  Li, Hong-Jin;  Fan, Wen-Zhong;  Pan, Huai-Hai;  Wang, Cheng-Wei;  Qian, Jing;  Zhao, Quan-Zhong;  zqz@siom.ac.cn
Favorite  |  View/Download:61/0  |  Submit date:2017/12/25
Wavelength scaling of atomic nonsequential double ionization in intense laser fields 期刊论文
Phys. Rev. A, 2017, 卷号: 95, 期号: 6
Authors:  Wang, YanLan;  Xu, SongPo;  Chen, YongJu;  Kang, HuiPeng;  Lai, XuanYang;  Quan, Wei;  Liu, XiaoJun;  Hao, XiaoLei;  Li, WeiDong;  Hu, ShiLin;  Chen, Jing;  Becker, Wilhelm;  Chu, Wei;  Yao, Jinping;  Zeng, Bin;  Cheng, Ya;  Xu, ZhiZhan;  xjliu@wipm.ac.cn;  chen_jing@iapcm.ac.cn;  ycheng-45277@hotmail.com;  zzxu@mail.shcnc.ac.cn
Favorite  |  View/Download:71/0  |  Submit date:2017/12/25
Persistent luminescent nanoparticles as energy mediators for enhanced photodynamic therapy with fractionated irradiation 期刊论文
J. Mat. Chem. B, 2017, 卷号: 5, 期号: 29, 页码: 5793
Authors:  Wang, Jing;  Li, Yujie;  Mao, Rihua;  Wang, Yong;  Yan, Xiuping;  Liu, Jun;  xpyan@nankai.edu.cn;  jliu@siom.ac.cn
Favorite  |  View/Download:36/0  |  Submit date:2017/12/25
Fabrication of "petal effect" surfaces by femtosecond laser-induced forward transfer 期刊论文
Chem. Phys. Lett., 2017, 卷号: 667, 页码: 20
Authors:  Li, Hong-Jin;  Fan, Wen-Zhong;  Pan, Huai-Hai;  Wang, Cheng-Wei;  Qian, Jing;  Zhao, Quan-Zhong;  zqz@siom.ac.cn
Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2017/12/25
Wavelength scaling of atomic nonsequential double ionization in intense laser fields 期刊论文
Phys. Rev. A, 2017, 卷号: 95, 期号: 6
Authors:  Wang, YanLan;  Xu, SongPo;  Chen, YongJu;  Kang, HuiPeng;  Lai, XuanYang;  Quan, Wei;  Liu, XiaoJun;  Hao, XiaoLei;  Li, WeiDong;  Hu, ShiLin;  Chen, Jing;  Becker, Wilhelm;  Chu, Wei;  Yao, Jinping;  Zeng, Bin;  Cheng, Ya;  Xu, ZhiZhan;  xjliu@wipm.ac.cn;  chen_jing@iapcm.ac.cn;  ycheng-45277@hotmail.com;  zzxu@mail.shcnc.ac.cn
Favorite  |  View/Download:50/0  |  Submit date:2017/12/25
Persistent luminescent nanoparticles as energy mediators for enhanced photodynamic therapy with fractionated irradiation 期刊论文
J. Mat. Chem. B, 2017, 卷号: 5, 期号: 29, 页码: 5793
Authors:  Wang, Jing;  Li, Yujie;  Mao, Rihua;  Wang, Yong;  Yan, Xiuping;  Liu, Jun;  xpyan@nankai.edu.cn;  jliu@siom.ac.cn
Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2017/12/25
Direct loading of atoms from a macroscopic quadrupole magnetic trap into a microchip trap 期刊论文
Chin. Phys. B, 2017, 卷号: 26, 期号: 3
Authors:  Cheng J(程俊);  Zhang JF(张敬芳);  Xu XP(许忻平);  Zhang HC(张海潮);  Wang YZ(王育竹);  zhanghc@siom.ac.cn;  yzwang@mail.shcnc.ac.cn
Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2017/12/25
State Preparation in a Cold Atom Clock by Optical Pumping 期刊论文
Chin. Phys. Lett., 2017, 卷号: 34, 期号: 7
Authors:  Duan, Yu-Xiong;  Wang, Bin;  Xiang, Jing-Feng;  Liu, Qian;  Qu, Qiu-Zhi;  Lu, De-Sheng;  Liu, Liang;  wangbin@mail.siom.ac.cn
Favorite  |  View/Download:36/0  |  Submit date:2017/12/25
Optomechanically induced transparency in a spinning resonator 期刊论文
Photonics Res., 2017, 卷号: 5, 期号: 4, 页码: 367
Authors:  Lu, Hao;  Jiang, Yajing;  Wang, Yu-Zhu;  Jing, Hui;  jinghui73@foxmail.com
Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2017/12/25
Performance of smoothing by spectral dispersion with consideration of the gain characteristic of Nd:glass amplifier 期刊论文
物理学报, 2017, 卷号: 66, 期号: 12
Authors:  Jiang XJ(江秀娟);  Tang YF(唐一凡);  Wang L(王利);  Li JH(李菁辉);  Wang B(王博);  Xiang Y(项颖);  jiangxj@gdut.edu.cn
Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2017/12/25